غذا بیرون بر ۲۰۰۰ ۳۰۰۰

غذا بیرون بر ۲۰۰۰۳۰۰۰

تهیه غذا و آشپزخانه (غذا بیرون بر) دو هزار سه هزار

***

فهرست خوراک ها (منوی غذاها):

۱٫سلطانی
۲٫برگ
۳٫میکس
۴٫جوجه
۵٫چلوکباب
۶٫استامبولی
۷٫زرشک پلو با مرغ
۸٫قرمه سبزی
۹٫قیمه
۱۰٫فسنجان

**منوی خاص**
(برای روزهای خاص)

یک شنبه…….ماکارونی

دو شنبه…….استامبولی

سه شنبه……ته چین مرغ

چهار شنبه…..عدس پلو با گوشت

پنج شنبه و جمعه…….باقالی پلو

**دسر، نوشیدنی و همراه خوراک**

۱٫زیتون پرورده

۲٫سالاد فصل

۳٫انواع نوشیدنی

۴٫ترشی

***

…کلیه سفارشات پذیرفته می شود…
***
نشانی (آدرس) :

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان ۴۵ متری، بین حضرت رسول و هجرت جنب شیرینی سرای ماه بانو
***
شماره تلفن های تماس:

بیرون بر: ۰۶۱۴۲۲۶۱۸۱۳
رکاب ساز: ۰۹۳۷۳۷۲۵۵۳۰
زهی: ۰۹۱۶۶۴۰۵۰۴۸

کلید واژه ها:

تهیه غذا ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,تهیه غذا ۲۰۰۰۳۰۰۰,تهیه غذا دوهزار سه هزار,تهیه غذا دو هزار سه هزار,آشپزخانه ۲۰۰۰۳۰۰۰,آشپزخانه ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,آشپز خانه ۲۰۰۰۳۰۰۰,آشپز خانه ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,آشپزخانه دو هزار سه هزار,آشپزخانه دوهزار سه هزار,آشپز خانه دو هزار سه هزار,آشپز خانه دوهزار سه هزار,غذا بیرون بر ۲۰۰۰۳۰۰۰,غذا بیرون بر ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,غذا بیرون بر,تهیه غذا,آشپزخانه,غذابیرون بر,غذابیرونبر,غذا بیرونبر,غذا بیرونبر ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,غذا بیرونبر ۲۰۰۰۳۰۰۰,آشپز خانه,تهیه غذا دزفول,غذا بیرونبر دزفول,غذا بیرون بر دزفول,تهیه غذا خیابان چهل و پنج متری دزفول,غذا فروشی ۲۰۰۰۳۰۰۰,غذا فروشی ۲۰۰۰ ۳۰۰۰,تهیه غذا دزفول خیابان ۴۵ متری,تهیه غذا دزفول خیابان ۴۵متری,دوهزار سه هزار,۲۰۰۰۳۰۰۰,۲۰۰۰ ۳۰۰۰,دو هزار سه هزار,غذا فروشی خوب دزفول,تهیه غذا خوب دزفول,چلوکبابی دزفول,کباب فروشی دزفول,خیابان ۴۵ متری دزفول,تهیه غذا بیمارستان افشار دزفول,آشپزخانه میدان افشار دزفول,غذا بیرون بر خیابان ۴۵ متری دزفول