کله پزی

کله پزی
(دزفول)
(همه روزه به جز روزهای شنبه)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان کشاورز، نبش خیابان انقلاب (جنب تاکسی تلفنی دهقان)

کله پزی اعتماد

کله پزی اعتماد
(دزفول)
کلیه سفارشات پذیرفته می شود

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان منتظری، نرسیده به پل قدیم (بالای جاده ساحلی)

شماره تلفن تماس:
?۰۹۳۳۵۷۹۰۸۸۱

کله پزی قوچ طلایی

کله پزی قوچ طلایی
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین خیابان دی و خیابان بهمن

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۲۱۹۳۴۹
? ۰۹۳۰۷۲۳۹۷۵۸