کباب سرا چائیده

کباب سرای چاییده
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول،میدان افشار ابتدای خیابان روستا

شماره تلفن تماس:
?۰۹۱۶۶۲۹۲۳۴۷
?۰۹۱۶۳۴۲۰۴۰۰

کباب خانه میزبان

کباب خانه میزبان
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی بین خیابان ابوریحان و خیابان ۱۷ شهریور

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۵۴۴۲۷۹
?۰۹۳۵۸۵۳۴۷۱۸

رستوران کباب سرا

رستوران کباب سرا
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان اصلی کیانپارس (بلوار شهید چمران)، کنار فلکه سوم کیانپارس، نبش خیابان مطهری شرقی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۳۳۳۷۸۸
۰۶۱۳۳۳۳۴۶۱۸

کبابسرای سفیر

کبابسرای سفیر
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین بیمارستان گلستان و پارک قوری

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۳۳۷۴۳۶۳۰
? ۰۹۱۶۳۰۹۴۴۷۴

کبابسرای امید

کبابسرای امید

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، نبش خیابان ۱۸ غربی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۳۷۴۹۵۷

خانه کباب باران

خانه کباب باران (دزفول)

سفارش مجالس شما پذیرفته می شود
  • کوبیده گوساله
  • کوبیده گوسفندی
  • جوجه کباب

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان آفرینش بین خیابان طالقانی و خیابان نبوت

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۲۶۲۲۴۴