پیتزا دارکوب

Darkoob Pizza

پیتزا مخصوص دو نفره دارکوب ۵۰۰۰ تومان

کلیه پیتزاها دو نفره هستند


فهرست پیتزاها:

۱٫ پیتزا مخصوص (کالباس، قارچ، گوشت، فلفل دلمه، ذرت، گوجه) ۵۰۰۰ تومان


۲٫ پیتزا مرغ و قارچ (مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه) ۷۰۰۰ تومان


۳٫ پیتزا قارچ و گوشت (گوشت رست شده، قارچ، فلفل دلمه) ۸۰۰۰ تومان


۴٫ پیتزا مرغ و گوشت (گوشت رست شده، مرغ رست شده، قارچ) ۸۵۰۰ تومان


۵٫ پیتزا پپرونی (کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه) ۷۵۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص تنوری ۵۰۰۰ تومان

(انواع نوشیدنی)

نشانی (آدرس):


استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش حضرت رسول (پیتزا دارکوب)شماره تلفن تماس:

۰۶۱۴۲۲۳۷۵۸۴

نشانی برگه اینستاگرام:

پیتزا کندر Kondor Fast Food

پیتزا کندر

Kondor pizza & fastfood

فهرست خوراک ها:

1.پیتزا مخصوص

2.پیتزا سبزیجات

3.پیتزا پپرونی

4.پیتزا مرغ و قارچ

5.پیتزا گوشت و قارچ

6.ژامبون تنوری

7.ژامبون سرد

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش هجرت

شماره تلفن تماس:

06142270409

نشانی کانال تلگرام:

pizzakondor

نشانی برگه اینستاگرام:

pizzakondor