پیتزا تهران

پیتزا تهران
(اندیمشک)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، خیابان طالقانی، میدان راه آهن، روبروی اداره پست مرکزی، جنب کبابسرای نارنج

شماره تلفن تماس و فهرست منو پیتزا ها و ساندویچ ها:

ادامه خواندن “پیتزا تهران”