فست فود شامباما

فست فود شامباما
(اهواز)
« فست فود شام با ما »
فست فود شام باما
ساعت کار: ۱۱ صبح تا ۱۲ شب

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان اصلی کیانپارس (بلوار شهید چمران)، نبش خیابان ۴ غربی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۳۸۸۰۸۸
۰۶۱۳۳۹۱۴۲۴۸
۰۶۱۳۳۹۱۴۴۰۷

۰۹۱۶۳۲۰۲۰۲۰
« فستفود شامبا ما »
 « Shambama fastfood »
 ** Sham Bama fastfood **
*** Sham Ba Ma fast food ***