رستوران سنتی ساحلی

رستوران سنتی ساحلی
(دزفول)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، جاده ساحلی، زیر پل جدید (پل شریعتی)

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۲۵۱۱۳۶

رستوران سنتی و مدرن پدیده دز

مجتمع رستوران های سنتی و مدرن پدیده دز
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان ساحلی، بین پل جدید و هتل روناش، مجتمع رستورانهای سنتی و مدرن پدیده دز

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۲۷۳۰۷۶
۰۶۱۴۲۲۷۳۰۷۷
۰۶۱۴۲۲۷۳۰۷۸

رستوران سنتی خاتون

رستوران سنتی خاتون
(سمنان)

نشانی (آدرس):
استان سمنان، سمنان، شهر سمنان، میدان مشاهیر، نبش خیابان یاسر، طبقه زیرین

شماره تلفن تماس:
۰۲۳۳۳۳۴۸۲۲۲☎

رستوران جهان نما

رستوران جهان نما
(سنندج)

نشانی (آدرس):
استان کردستان، سنندج، شهر سنندج، خیابان طالقانی، روبروی دخانیات

شماره تلفن تماس:
۰۸۷۳۳۱۶۴۲۱۲
۰۸۷۳۳۱۷۰۷۴۰