رستوران کام

رستوران فرنگی کام
(اهواز)
Kam restaurant
رزرو میز – ارسال رایگان – پارکینگ اختصاصی

نشانی ( آدرس ):

استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان میهن و یک غربی

شماره تلفن تماس:
ادامه خواندن “رستوران کام”