آش و حلیم سادات

آش و حلیم سادات

(اهواز)

آش شله قلم کار با گوشت

حلیم بادمجون ، آش رشته

باقلا ، حلیم عدس

نشانی ( آدرس ) :

استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، میدان (فلکه) راه آهن، جنب کباب ابوعلی

شماره تلفن تماس :

ادامه خواندن “آش و حلیم سادات”