کباب سرای ملی

کبابسرا ملی
(اهواز)
Kabab Saraye Melli
***
نشانی (آدرس) :

استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان ۵ و ۶ شرقی

شماره تلفن تماس

۰۶۱۳۳۹۲۲۴۲۵
۰۶۱۳۳۹۲۲۴۲۶
 • فهرست خوراک و لیست غذاها:
  1. کباب کوبیده
  2. کباب کوبیده نگین دار
  3. جوجه کباب بدون استخوان
  4. جوجه کباب با استخوان
  5. جوجه کباب لبنانی
  6. جوجه کباب مخصوص ملی
  7. خوراک کتف و بال
  8. کباب بختیاری
  9. کباب برگ
  10. کباب ترش
  11. کباب چنجه مخصوص ملی
  12. بره کباب
  13. کباب میکس
  14. جگر
  15. دل
  16. قلوه
  17. قارچ