پیتزا آتنا

پیتزا آتنا
(اهواز)

Pizza Atena

نشانی ( آدرس ) :

استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان ۱۰ و ۱۱ شرقی

شماره تلفن تماس :

۰۶۱۳۳۹۲۴۸۱۴☎
۰۶۱۳۳۹۲۳۳۵۸☎

نشانی برگه اینستاگرام :

pizza_atena