فست فود صنوبر

فست فود صنوبر
(دزفول)
Senobar fast food
 
عرضه کننده انواع پیتزا و ساندویچ حجیم

دارای پیک موتوری رایگان (free delivery)

 دارای وای فای رایگان (free WiFi)

◼ فهرست ساندویچ ها:

 • برگر حجیم:
 1. برگر ۳۰۰ گرمی ویژه صنوبر
  (۳۰۰ گرم گوشت+ژامبون گوشت+پپرونی ضخیم+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات*)
 2. برگر زغالی
  (یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی+قارچ+مخلفات)
 3. تاپس برگر مخصوص
  (یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی+پنیر مخصوص+ژامبون گوشت+مخلفات)
 4. مک برگر مخصوص
  (یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون %۹۰+مخلفات)
 5. میخ ماخ مخصوص
  (۲ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون گوشت+پنیر مخصوص+مخلفات)
 6. گوبلر برگر مخصوص
  (یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون بوقلمون+پنیر مخصوص+مخلفات)
 7. تاپس برگر ویژه
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون گوشت+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 8. گوبلر برگر ویژه
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 9. برگر سلطنتی
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+۲ عدد پپرونی ضخیم+بوقلمون ضخیم+ژامبون گوشت+کراکف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 10. اورانوس برگر
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+بوقلمون ضخیم+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 11. کلاسیک برگر
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+پپرونی ضخیم+بلغاری+کراکف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 12. بلغاری برگر
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 13. پپرونی برگر ویژه
  (یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی+پپرونی ضخیم+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 14. رُست بیف برگر
  (۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی+ژامبون گوشت+رست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • سوسیس حجیم:
 1. هات داگ ویژه صنوبر
  (هات داگ پنیری+۲ ورق ژامبون پپرونی+رُست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 2. هات داگ ویژه
  (هات داگ پنیری مخصوص+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. هات داگ پنیری
  (هات داگ پنیری+پنیر مخصوص+مخلفات)
 4. هات داگ سوپر ویژه
  (هات داگ پنیری+۲ ورق ژامبون پپرونی+بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. بلغاری ویژه
  (بلغاری+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 6. کراکف ویژه صنوبر
  (کراکف+۲ ورق ژامبون پپرونی+رُست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 7. کراکف ویژه
  (کراکف پنیری مخصوص+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 8. کراکف پنیری
  (کراکف پنیری+پنیر مخصوص+مخلفات)
 9. کراکف سوپر ویژه
  (کراکف پنیری+۲ ورق ژامبون پپرونی+بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • گوشتی گرم:
 1. زبان ویژه
  (زبان ۴۰۰ گرم+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 2. فیله گوشت زعفرانی
  (فیله گوشت زعفرانی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. فیله مرغ زعفرانی
  (فیله مرغ زعفرانی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 4. مغز و زبان ویژه
  (مغز و زبان میکس شده ۴۰۰ گرم+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. رُست بیف ویژه
  (گوشت ریش ریش+۲ ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 6. استیک گوشت ویژه
  (استیک گوشت+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 7. استیک بوقلمون
  (استیک بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • ژامبون گرم:
 1. ژامبون مخلوط تنوری صنوبر
  (۲ نمونه ژامبون ویژه+پنیر مخصوص+گوشت ریش ریش+قارچ+مخلفات)
 2. ژامبون گوشت تنوری ۹۰%
  (ژامبون گوشت تنوری+گوشت ریش ریش+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. ژامبون مرغ تنوری ۹۰%
  (ژامبون مرغ تنوری+مرغ ریش ریش+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 4. ژامبون فیله گوشت تنوری
  (ژامبون فیله گوشت تنوری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. ژامبون پپرونی تنوری
  (ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • ژامبون سرد:
 1. ژامبون مخلوط صنوبر
  (۲ نمونه ژامبون ویژه+پنیر زرد+مخلفات)
 2. ژامبون گوشت ۹۰ %
  ژامبون گوشت ۹۰% مرغوب+مخلفات)
 3. ژامبون مرغ ۹۰ %
  (ژامبون مرغ %۹۰ مرغوب+مخلفات)
 4. ژامبون فیله گوشت
  (ژامبون فیله گوشت مرغوب+مخلفات)
 5. ژامبون پپرونی
  (ژامبون پپرونی+مخلفات)

◼ فهرست پیتزاها:

 • پیتزا حجیم:
 1. پیتزا سوپر ویژه صنوبر
  (ژامبون پپرونی+بلغاری+گوشت ریش ریش+گوشت چرخ شده+فیله مرغ+فیله گوشت+پنیر مخصوص+مخلفات*)
 2. پیتزا ویژه
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت چرخ شده+پنیر مخصوص+فیله مرغ+مخلفات)
 3. پیتزا میکس
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+مخلفات)
 4. پیتزا ماشرو میت
  (گوشت چرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 5. پیتزا یونانی
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت ریش ریش+پنیر مخصوص+مخلفات)
 6. پیتزا پپرونی
  (ژامبون پپرونی+فلفل دلمه ای+پنیر مخصوص)
 7. پیتزا سوسیس و کالباس
  (ژامبون گوشت ۷۰%+سوسیس بلغاری ۵۵%+پنیر مخصوص+قارچ)
 8. پیتزا مکزیکی
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت ریش ریش+سس تند مخصوص+مخلفات)
 9. پیتزا زبان و قارچ
  (زبان+پنیر مخصوص+قارچ)
 10. پیتزا ویژه گوشت
  (گوشت چرخ شده+گوشت ریش ریش+گوشت فیله+پنیر مخصوص+قارچ)

◼ فهرست پیش غذا:

 1. سیب و پنیر مخصوص صنوبر
  (سیب سرخ شده+سوسیس بلغاری+ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 2. سیب و پنیر و قارچ
  (سیب سرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 3. سیب و پنیر
  (سیب سرخ شده+پنیر مخصوص)
 4. سیب زمینی یک نفره
  (سیب سرخ شده)
 5. سالاد مخصوص صنوبر
  (کاهو+گوجه فرنگی+هویج+ذرت+زیتون+قارچ+ژامبون+تمشک)
 6. سالاد فصل
  (کاهو+کلم+هویج+ذرت+گوجه فرنگی)
 7. سالاد پاستا
  ماکارونی پیچ+ژامبون+مخلوط سبزیجات+سس مخصوص)
  ◼ انواع نوشیدنی:

  1. نوشابه
  2. دلستر
  3. دوغ
  4. آب معدنی
  ★مخلفات ساندویچ:
  خیار شور+گوجه+چیپس+کاهو+سس مخصوص

  ★مخلفات پیتزا:
  زیتون+قارچ+فلفل دلمه+ذرت

  نشانی (آدرس):
  استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش خیابان ارسطو

  شماره تلفن تماس:
  ۰۶۱۴۲۵۴۰۰۰۵

  نمایه برگ اینستاگرام:
  senobar_93