فست فود ایران ۱۴

فست فود ایران چهارده
(اهواز)
IRAN14 FAST FOOD
⇦ یک روز خوشمزه با فست فود ایران ۱۴ ⇒
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، پادادشهر، خیابان ۱۰ پاداد جنب بانک شهر 
شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۳۵۵۳۳۴۱۴
۰۶۱۳۵۵۳۳۳۶۸