فست فود آرشام

فست فود آرشام
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، پیچ گلستان (ابتدای خیابان فروردین)، جنب بانک ملت

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۷۲۴۹۲۳
۰۶۱۳۳۷۲۴۹۲۹
۰۹۱۶۸۱۱۴۲۰۶?