فست فود زنجیره ای کسرا

فست فود زنجیره ای کسرا
(اهواز)
شعبه ۶۲

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کوی گلستان، خیابان فروردین، بین آذر و دی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۳۳۳۲۴۰۸۲
?۰۹۱۶۳۱۰۶۱۲۴