رستوران تیارا

رستوران تیارا – فست فود تیارا – غذا فروشی تیارا – سلف سرویس تیارا
(اهواز)

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهر اهواز، گلستان، بلوار (خیابان) فروردین بین خیابان آذر و خیابان آبان

شماره تلفن تماس:

۰۶۱۳۳۳۵۲۱۲۰
۰۶۱۳۳۳۵۱۱۶۵
۰۶۱۳۵۰۱