رستوران باغ فیروزه

رستوران باغ فیروزه
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان اصلی کیانپارس (بلوار شهید چمران)، بین خیابان ۱۴ و ۱۵ غربی

شماره تلفن های تماس:
۰۶۱۳۳۳۸۳۷۸۷
۰۶۱۳۳۳۸۳۷۸۸
?۰۹۱۲۹۲۱۱۶۱۸