رستوران ایتالیانو

رستوران ایتالیانو
(دزفول)
Italiano restaurant

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش خیابان ۱۷ شهریور، روبروی کلوپ ورزشی

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۵۳۳۳۴۷☎
۰۶۱۴۲۵۳۳۳۴۸☎