تالار پذیرایی عروس

تالار پذیرایی عروس

(دزفول)

سفارش کلیه مجالس پذیرفته می شود

نشانی (آدرس) :

استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، میدان (فلکه) موشک

شماره تلفن تماس:

۰۶۱۴۲۳۳۹۱۲۶

۰۶۱۴۲۳۳۹۱۵۳

۰۹۱۶۶۴۱۰۷۴۹