تالار هتل جهانگردی دزفول

تالار هتل جهانگردی دزفول

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، میدان امام حسین (ع)، بلوار ۱۵ خرداد

شماره تلفن تماس:
۰۶۱۴۲۴۲۳۰۰۰