آشپزخانه پارس

آشپزخانه پارس
(اندیمشک)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، خیابان انقلاب، نبش خیابان امام خمینی، میدان شهید بهشتی

شماره تلفن تماس:


۰۶۱۴۲۶۲۶۸۱۰
۰۶۱۴۲۶۲۶۸۲۰
۰۶۱۴۲۶۲۶۸۳۰